Premiumprodukter inom fisk och skaldjur

Vår syn på kvalitet

LAX.

Vi köper lax som är pinfärsk (pre rigor styckad) och fulltrimmad (D trim). Vi färskröker laxen i Falkenberg och garanterar våra kunder minimalt svinn (D-trim), längre hållbarhet (pre-rigor) och produkter som är mikrobiellt överlägsna (pre-rigor).

  • Pinfärsk lax (pre-rigor). Laxen fileas inom 3 timmar efter att den är upptagen ur havet. Inom totalt max 6 timmar är den även fileterad, putsad, packad och klar för leverans. Pre-rigor slaktning ställer höga krav på odlarens utrustning och bemanning, men ger i gengäld en minst 2 dagar färskare lax vid leverans. Laxen har en fast och fin konsistens och är mikrobiellt överlägsen (15 dagar bfd). Alternativ till pre-rigor: Längre tid mellan slakt och filetering, oftast inte ens samma dag. T.ex. när köper hel lax och filear själv alt. fryst lax.
  • Fulltrimmad (D-trim). Laxfiléerna är renputsade och har t.ex. inga hinnor eller bukfett kvar. Däremot är skinnet kvar för att vi ska kunna säkerställa att fisken är frisk och välmående (inte har sår efter t.ex. laxlus) och att den inte är fångad under lekperioden (en leklax är även smalare eftersom laxen inte äter när den är i lek). När man köper filead lax väljer man hur trimmad filén ska vara. Trimningsgraderna går från A-trim till E-trim, där A-trim är den minst trimmade. En lax som är E-trimmad är fullt trimmad och skinnet är borttaget. Vi köper endast D-trim, dvs. fulltrimmad laxfilé med skinnet kvar. Trimningsgrad A, B resp. C: Lax som inte är lika hårt trimmad som en D-trimmad/fulltrimmad, t.ex. kan hinnor och bukfett vara kvar på laxfilén. Filéer med trimningsgrad A, B eller C är billigare råvaror eftersom andelen kött per kilo är lägre och det blir mer svinn för kunden. 
  • Färskrökt lax. Laxen levereras färsk till oss i Falkenberg inom 2 dygn efter upptagning ur havet. Alternativ till färsk lax: Lax som har varit fryst före rökning och gravning.
  • Odlad lax. All vår lax är odlad i Norge. Odlingarna är belägna i rent, friskt och djupt strömmande vatten vilket ger den absolut finaste laxen. Har du funderingar på vad som skiljer vild och odlad lax? Läs här https://laxfakta.se/.

MAKRILL.

Vildfångad makrill. Makrillen fångas på hösten, när fetthalten är rätt för rökning.

  • Handfilead. Mycket fina filéer. Vår makrill handfileas i Danmark. Alternativ till handfilead: Maskinfilead (s.k. ”Butterfly”), vilket innebär att makrillen fläks upp och att mittbenet är kvar. Detta är en billigare råvara eftersom andelen kött per kilo är lägre och det blir mer svinn för kunden. 
  • Enkelfryst. Makrillen har bara varit fryst en gång. Alternativ till enkelfryst: Dubbelfryst (eller fryst ännu fler gånger, t.ex. om den har skickats till Kina för att fileas där).

 

SILL.

Vildfångad sill från hållbart fiske (MSC). Sillen fångas på hösten, när fetthalten är rätt för rökning.

  • MSC-märkt. Sillen kommer från hållbart fiske.
  • Storlek. Lagom stor (7-9 st/kg), fina filéer.